Kraniosakrala terapeuter
- häst och hund

Vad är ks?

Kraniosakral terapi är en internationellt erkänd och väletablerad behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin. Redan på 1920-talet påbörjades utforskningen av behandlingsmetoden. Namnet kommer från de latinska namnen kranium - skallben och sakrum - korsben.

Behandlingen är mjuk och varsam där syftet är att hjälpa kroppens förmåga till självläkning. Med lätta kontakter och tekniker hittas problemområden som behandlas. Terapeuten släpper på spänningar och låsningar i vävnaderna. Det leder till att skelett, muskler, leder och organ kan återgå till normalt läge och bättre rörelseförmåga. Det ger en ökad blodcirkulation och en positiv inverkan på centrala och perifera nervsystemet.

Kroppen återfår en bättre funktion vilket ger ökat välbefinnande, bättre hälsa och en större möjlighet för din häst/hund att prestera vad du önskar.

En KS-terapeut har detaljerade kunskaper om bl a anatomi och fysiologi.

När används kraniosakral behandling?

En kraniosakral behandling kan hjälpa din häst om du upplever att hästen t ex

 • saknar bjudning och har svårt att utföra vissa rörelser
 • har problem att hoppa - stannar/hoppa snett/rusar
 • ovilja vid borstning/sadling/tränsning
 • är oliksidig, har svårt att arbeta rakt
 • har stressrelaterade problem och beteendeavvikelser
 • headshakingsyndrome och andra huvudproblem
 • som rehabilitering efter skada
 • förebyggande för att undvika skada

En kraniosakral behandling kan hjälpa din hund om den

 • börjar visa svårigheter att hoppa
 • börjar gå snett
 • verkar stressad
 • är ovillig att utföra vissa rörelser
 • för att öka det allmänna välbefinnandet hos din hund
 • som rehabilitering efter skada
 • förebyggande för att undvika skada

Trauma

Våra hästar och hundar får vara med om många upplevelser som kan sätta djupa spår och orsaka för oss oförklarliga förändringar i deras beteende. Det kan vara upplevelser under transport, att hästen gått omkull, fastnat i boxen, hamnat utanför i flocken, förlorat en hästkompis, bytt ägare, bytt stall, kastrering och många andra saker som för hästen kan innebära fysiskt och/eller emotionellt trauma. Det kan vara att hunden råkat ut för en situation med andra hundar som den upplevt traumatiskt, eller en händelse i hemmet när du inte var hemma. Kraniosakral behandling kan bidra till att lösa sådana problem.

Fölkorrigering

Ibland rätar fölens ben inte ut sig som de ska. Tidig kraniosakral behandling kan hjälpa till med korrigering av felställning, tillsammans med kunnig hovslagare.

Kraniosakral behandling ersätter inte veterinärvård utan är ett komplement till denna.